Каде припаѓаат животните? Во зоолошка или во дивината?