гласање

  1. Electra

    Гласање по свое убедување или од економски причини?

    Често читаме и слушаме политички препукувања за тоа која партија е подобра, која повеќе се грижи за граѓаните, кој бил поголем лопов и лажов, кој носел ореол, итн. Верувам дека нема еден од нас што не западнал во политички-настроен муабет не по своја волја и верувам дека мнозинството сме биле...
  2. Makedonec

    |Гласање - резултати| Фотографираме на тема

    Се повеќе и почесто се отвараат теми за натпреварот во фотографија со што просторот во нови теми се исполнува само со нив и се губи прегледноста на другите нови теми кои поретко се отвараат. Поради тоа оваа тема ќе ни служи за собирање на резултатите од гласањето по завршувањето на официјалното...