Езера, реки, водопади во Македонија

Y1K991

Parleur
1 март 2012
6,263
9,106
1,683
Водопадиве биле некаде во Пехчево. Сликите се од моја група на фејсбук која н епостои, останало само некое инфо по кој сум ги зачувал сликите.


^ Пехчевски водопади


^Пехчевски водопади


^ Затачка Река - Пехчево


^ Равна Река - Пехчево