Црн скин за форумов | Црнобело Форум

Црн скин за форумов

existence

Boolean
Член на администрација
Админ
3 март 2012
7,447
9,155
1,683
Кушкундалево
Направив мали измени, нешто малку попрегледно. Треба да се променат убаво и за кога е поинтерот врз елементи, ама баш и немам толку време детално да го променувам. Ова ми се гледа сосем доволно.

Код:
#QuickSearch {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
#calroot {
  background-color: #000000;
}
 
#content {
  background-color: #000000;
}
 
* .avatar {
  background-color: #000000;
}
 
* a.avatar {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
* div.thread_view {
  background-color: #000000;
}
 
*.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
a.CommentLoader {
  color: #cccccc;
}
 
a.FollowLink {
  color: #ffffff;
}
 
a.NewsFeedLoader {
  color: #d1d1d1;
}
 
a.PopupItemLink {
  color: #bdbdbd;
}
 
a.PreviewTooltip {
  color: #b85858;
}
 
a.avatar.Av621m img {
  background-color: #000000;
}
 
a.avatar.Av621s img {
  background-color: #000000;
}
 
a.avatar.NoOverlay {
  background-color: #000000;
}
 
a.avatar.NoOverlay.Av621l img {
  background-color: #000000;
}
 
a.count.OverlayTrigger {
  color: #ffffff;
  font-weight: normal;
}
 
a.crumb {
  color: #000000;
}
 
a.faint {
  color: #dba84f;
}
 
a.forumLink {
  color: #7f7db5;
}
 
a.major span {
  color: #ffffff;
}
 
a.minor span {
  color: #ffffff;
}
 
a.postDate span {
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
a.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
a.title span {
  color: #ffffff;
}
 
* a.username {
  color: #fa9d55;
}
 
* a.username.author {
  color: #d9a771;
  font-weight: normal;
}
 
* a.username.poster {
  color: #deb95b;
}
 
* a.username.subject {
  color: #a8a8a8;
}
 
blockquote.messageText.ugc.baseHtml {
  background-color: #000000;
  border-color: #525252;
  border-style: none;
  color: #d6d6d6;
}
 
blockquote.snippet a {
  color: #ffffff;
}
 
blockquote.ugc.baseHtml {
  color: #a3a3a3;
}
 
body footer div {
  background-color: #000000;
}
 
dd ul li {
  color: #ffffff;
}
 
dd.lastPost a span {
  color: #ffffff;
}
 
div.accountContent.section.sectionMain {
  background-color: #000000;
}
 
div.attribution.type {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.avatarHolder {
  background-color: #383838;
}
 
div.baseHtml.noticeContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.bbCodeBlock.bbCodeCode pre {
  background-color: #000000;
}
 
div.bbCodeBlock.bbCodeQuote {
  background-color: #000000;
}
 
div.bbCodeBlock.bbCodeQuote aside blockquote {
  background-color: #000000;
}
 
div.bbcm_spoiler blockquote {
  background-color: #000000;
}
 
div.categoryStrip.subHeading {
  background-color: #000000;
}
 
div.commentContent {
  color: #c7c7c7;
}
 
div.controlsWrapper {
  background-color: #5c5c5c;
  border-style: none;
}
 
div.discussionList.section.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.discussionList.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.extraUserInfo {
  background-color: #383838;
}
 
div.footnote a {
  color: #eb9090;
}
 
div.forum_list {
  background-color: #000000;
}
 
div.helpContent.section.sectionMain {
  background-color: #000000;
}
 
div.listBlock.lastPost {
  background-color: #000000;
}
 
div.listBlock.main {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
div.listBlock.stats.pairsJustified {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.main.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.mainContent {
  border-style: none;
}
 
div.mainText.secondaryContent h1 {
  color: #ffd88a;
}
 
div.maintitle {
  background-color: #000000;
  border-color: #5c5a40;
  border-style: solid;
}
 
div.member_view {
  background-color: #000000;
}
 
div.menuColumns.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.messageContent {
  border-color: #273326;
  border-style: none;
}
 
div.messageInfo.primaryContent {
  background-color: #000000;
}
 
div.messageUserBlock {
  background-color: #050505;
}
 
div.muted {
  color: #ab8efa;
}
 
div.nodeInfo.forumNodeInfo.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-color: #61b5ff;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
div.nodeInfo.forumNodeInfo.primaryContent.unread {
  border-style: none;
}
 
div.nodeLastPost.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #e8e8e8;
}
 
div.nodeLastPost.secondaryContent a {
  color: #c9c9c9;
}
 
div.noteRow {
  background-color: #d9d9d9;
}
 
div.pageContent {
  background-color: #000000;
  border-color: #349ceb;
  color: #fcfcfc;
}
 
div.pairsJustified dl {
  color: #ffffff;
}
 
div.points {
  color: #f59562;
}
 
div.primaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.primaryContent.avatarHeap {
  background-color: #000000;
}
 
div.primaryContent.menuHeader {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.primaryControls {
  background-color: #000000;
  border-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.scrollContainer {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
div.secondaryContent a {
  color: #ffffff;
}
 
div.secondaryContent h3 {
  background-color: #000000;
  border-color: #5f7347;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
}
 
div.secondaryContent h3 a {
  color: #ffffff;
  font-variant: normal;
  font-weight: normal;
}
 
div.secondaryControls {
  background-color: #000000;
  border-color: #ffffff;
  border-style: none;
}
 
div.section.infoBlock {
  border-style: none;
}
 
div.section.sectionMain.searchResults {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.sectionFooter {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.sectionFooter a {
  color: #ffffff;
}
 
div.sidebar {
  color: #000000;
}
 
div.tabLinks {
  background-color: #000000;
}
 
div.titleText {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.type {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.userTitle {
  color: #94b0f7;
}
 
dl.ctrlUnit {
  border-style: none;
}
 
dl.ctrlUnit.submitUnit dt {
  border-style: none;
}
 
dl.lastPostInfo {
  border-style: none;
}
 
dl.secondaryContent.pairs {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
dl.sectionHeaders {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
em.userTitle {
  color: #7fa3ff;
}
 
fieldset.breadcrumb {
  background-color: #0d0d0d;
  border-style: none;
}
 
form.AutoValidator {
  background-color: #000000;
}
 
form.AutoValidator.visibilityForm label {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
form.DiscussionListOptions.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
form.messageSimple.profilePoster.AutoValidator.primaryContent {
  background-color: #000000;
}
 
form.secondaryContent.findMember {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
form.secondaryContent.findMember h3 {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
form.secondaryContent.findMember h3 a {
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
form.sectionFooter.statusPoster.AutoValidator {
  background-color: #000000;
  color: #404040;
}
 
form.xenForm.AutoValidator {
  border-style: none;
}
 
h2.heading {
  background-color: #1a1a1a;
}
 
h2.staffHeading {
  color: #ffffff;
}
 
h2.textHeading {
  color: #ffffff;
}
 
h3.description a {
  color: #ab770f;
}
 
h3.nodeTitle a {
  color: #c2c2c2;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
}
 
h3.primaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
h3.textHeading {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
h3.textWithCount {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
h3.title {
  color: #ffffff;
}
 
h3.userText {
  background-color: #383838;
}
 
h4.userTitle {
  color: #949dff;
}
 
html.Public.LoggedIn.NoSidebar.hasJs {
  background-color: #000000;
}
 
input.textCtrl {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
li dt a {
  color: #db8c8c;
}
 
li.Alert.listItem.PopupItemLink.PopupItemLinkActive {
  border-style: none;
}
 
li.comment.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
li.commentMore.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
li.discussionListItem.visible {
  border-style: none;
}
 
li.discussionListItem.visible.sticky.unread {
  border-style: none;
}
 
li.discussionListItem.visible.unread {
  border-style: none;
}
 
li.event.primaryContent.NewsFeedItem {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
li.listItem.PopupItemLink.PopupItemLinkActive {
  border-style: none;
}
 
li.message {
  background-color: #000000;
  border-color: #242424;
  border-style: solid;
}
 
li.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
li.primaryContent.memberListItem {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
li.primaryContent.messageSimple {
  background-color: #000000;
}
 
li.primaryContent.messageSimple.staff {
  background-color: #000000;
}
 
li.searchResult.post.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
ol.messageList.withSidebar {
  background-color: #000000;
}
 
ol.nodeList.category_border.border {
  border-style: none;
}
 
ol.primaryContent.chooserColumns.twoColumns.overlayScroll {
  background-color: #000000;
}
 
ol.primaryContent.chooserColumns.twoColumns.overlayScroll li {
  background-color: #3b3b3b;
}
 
ol.primaryContent.chooserColumns.twoColumns.overlayScroll li a {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
ol.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
ol.sectionMain.messageList {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
p.snippet {
  color: #a8a8a8;
}
 
p.snippet.post {
  color: #c7c7c7;
}
 
span span span {
  color: #a8a8a8;
}
 
span.LikeText {
  color: #cccccc;
}
 
span.img.m {
  background-color: #000000;
}
 
span.img.s {
  background-color: #000000;
}
 
span.nodeIcon {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
span.text {
  font-weight: normal;
}
 
span.userTitle {
  color: #a39df5;
}
 
td.mceIframeContainer.mceFirst.mceLast {
  background-color: #000000;
}
 
textarea.textCtrl.Elastic {
  background-color: #575757;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
textarea.textCtrl.StatusEditor.Elastic {
  background-color: #000000;
}
 
tr.dataRow td {
  border-style: none;
}
 
tr.dataRow th {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
ul.col1.blockLinksList li a {
  color: #ffffff;
}
 
ul.col2.blockLinksList li a {
  color: #ffffff;
}
 
ul.tabs {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
ul.tabs.mainTabs.Tabs {
  background-color: #000000;
}
 
a.concealed {
  color: #f0ce78;
}
 

existence

Boolean
Член на администрација
Админ
3 март 2012
7,447
9,155
1,683
Кушкундалево
Како може да го користам со тел.?
За жал не можеш. Пишав, не е стандарден скин туку уствари доаѓа како (нешто побрзо од брзините на брзините за да биде нели чиста околината во Штип xD) манипулација на веќе постоечкиот скин со помош на алатка која е достапна само за браузери кои го користат chrome store. Прочитај го првиот пост, мислам дека убаво објаснив таму како да го користите.
 
 • Ми се допаѓа
Реакции: Смиланов and Lena

existence

Boolean
Член на администрација
Админ
3 март 2012
7,447
9,155
1,683
Кушкундалево
Код:
#QuickSearch {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
#calroot {
  background-color: #000000;
}
 
#content {
  background-color: #000000;
}
 
#logoBlock {
  background-color: #000000;
}
 
#navigation {
  background-color: #000000;
}
 
* .avatar {
  background-color: #000000;
}
 
* a.avatar {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
* a.username {
  color: #fa9d55;
}
 
* a.username.author {
  color: #d9a771;
  font-weight: normal;
}
 
* a.username.poster {
  color: #deb95b;
}
 
* a.username.subject {
  color: #a8a8a8;
}
 
* div.thread_view {
  background-color: #000000;
}
 
*.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
a.CommentLoader {
  color: #cccccc;
}
 
a.FollowLink {
  color: #ffffff;
}
 
a.NewsFeedLoader {
  color: #d1d1d1;
}
 
a.PopupItemLink {
  color: #bdbdbd;
}
 
a.PreviewTooltip {
  color: #b3b3b3;
}
 
a.avatar.Av621m img {
  background-color: #000000;
}
 
a.avatar.Av621s img {
  background-color: #000000;
}
 
a.avatar.NoOverlay {
  background-color: #000000;
}
 
a.avatar.NoOverlay.Av621l img {
  background-color: #000000;
}
 
a.concealed {
  color: #f0ce78;
}
 
a.count.OverlayTrigger {
  color: #ffffff;
  font-weight: normal;
}
 
a.crumb {
  color: #000000;
}
 
a.faint {
  color: #dba84f;
}
 
a.forumLink {
  color: #7f7db5;
}
 
a.major span {
  color: #ffffff;
}
 
a.minor span {
  color: #ffffff;
}
 
a.postDate span {
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
a.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
a.title span {
  color: #ffffff;
}
 
blockquote.messageText.ugc.baseHtml {
  background-color: #000000;
  border-color: #525252;
  border-style: none;
  color: #d6d6d6;
}
 
blockquote.snippet a {
  color: #ffffff;
}
 
blockquote.ugc.baseHtml {
  color: #a3a3a3;
}
 
body footer div {
  background-color: #000000;
}
 
dd ul li {
  color: #ffffff;
}
 
dd.lastPost a span {
  color: #ffffff;
}
 
div.accountContent.section.sectionMain {
  background-color: #000000;
}
 
div.attribution.type {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.avatarHolder {
  background-color: #383838;
}
 
div.baseHtml.noticeContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.bbCodeBlock.bbCodeCode pre {
  background-color: #000000;
}
 
div.bbCodeBlock.bbCodeQuote {
  background-color: #000000;
}
 
div.bbCodeBlock.bbCodeQuote aside blockquote {
  background-color: #000000;
}
 
div.bbcm_spoiler blockquote {
  background-color: #000000;
}
 
div.categoryStrip.subHeading {
  background-color: #000000;
}
 
div.commentContent {
  color: #c7c7c7;
}
 
div.controlsWrapper {
  background-color: #5c5c5c;
  border-style: none;
}
 
div.discussionList.section.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.discussionList.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.extraUserInfo {
  background-color: #383838;
}
 
div.footnote a {
  color: #eb9090;
}
 
div.forum_list {
  background-color: #000000;
}
 
div.helpContent.section.sectionMain {
  background-color: #000000;
}
 
div.listBlock.lastPost {
  background-color: #000000;
}
 
div.listBlock.main {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
div.listBlock.stats.pairsJustified {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.main.sectionMain {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.mainContent {
  border-style: none;
}
 
div.mainText.secondaryContent h1 {
  color: #ffd88a;
}
 
div.maintitle {
  background-color: #000000;
  border-color: #5c5a40;
  border-style: solid;
}
 
div.member_view {
  background-color: #000000;
}
 
div.menuColumns.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.messageContent {
  border-color: #273326;
  border-style: none;
}
 
div.messageInfo.primaryContent {
  background-color: #000000;
}
 
div.messageUserBlock {
  background-color: #050505;
}
 
div.muted {
  color: #ab8efa;
}
 
div.nodeInfo.forumNodeInfo.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-color: #61b5ff;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
div.nodeInfo.forumNodeInfo.primaryContent.unread {
  border-style: none;
}
 
div.nodeLastPost.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #e8e8e8;
}
 
div.nodeLastPost.secondaryContent a {
  color: #c9c9c9;
}
 
div.noteRow {
  background-color: #d9d9d9;
}
 
div.pageContent {
  background-color: #000000;
  border-color: #349ceb;
  color: #fcfcfc;
}
 
div.pairsJustified dl {
  color: #ffffff;
}
 
div.points {
  color: #f59562;
}
 
div.primaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.primaryContent.avatarHeap {
  background-color: #000000;
}
 
div.primaryContent.menuHeader {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.primaryControls {
  background-color: #000000;
  border-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.scrollContainer {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
div.secondaryContent a {
  color: #ffffff;
}
 
div.secondaryContent h3 {
  background-color: #000000;
  border-color: #5f7347;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
}
 
div.secondaryContent h3 a {
  color: #ffffff;
  font-variant: normal;
  font-weight: normal;
}
 
div.secondaryControls {
  background-color: #000000;
  border-color: #ffffff;
  border-style: none;
}
 
div.section.infoBlock {
  border-style: none;
}
 
div.section.sectionMain.searchResults {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.sectionFooter {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.sectionFooter a {
  color: #ffffff;
}
 
div.sidebar {
  color: #000000;
}
 
div.tabLinks {
  background-color: #000000;
}
 
div.titleText {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
div.type {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
div.userTitle {
  color: #94b0f7;
}
 
dl.ctrlUnit {
  border-style: none;
}
 
dl.ctrlUnit.submitUnit dt {
  border-style: none;
}
 
dl.lastPostInfo {
  border-style: none;
}
 
dl.secondaryContent.pairs {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
dl.sectionHeaders {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
em.userTitle {
  color: #7fa3ff;
}
 
fieldset.breadcrumb {
  background-color: #0d0d0d;
  border-style: none;
}
 
form.AutoValidator {
  background-color: #000000;
}
 
form.AutoValidator.visibilityForm label {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
form.DiscussionListOptions.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
form.messageSimple.profilePoster.AutoValidator.primaryContent {
  background-color: #000000;
}
 
form.secondaryContent.findMember {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
form.secondaryContent.findMember h3 {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
form.secondaryContent.findMember h3 a {
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
form.sectionFooter.statusPoster.AutoValidator {
  background-color: #000000;
  color: #404040;
}
 
form.xenForm.AutoValidator {
  border-style: none;
}
 
h2.heading {
  background-color: #1a1a1a;
}
 
h2.staffHeading {
  color: #ffffff;
}
 
h2.textHeading {
  color: #ffffff;
}
 
h3.description a {
  color: #ab770f;
}
 
h3.nodeTitle a {
  color: #c2c2c2;
  font-style: normal;
  font-weight: normal;
}
 
h3.primaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
h3.textHeading {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
h3.textWithCount {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
h3.title {
  color: #ffffff;
}
 
h3.userText {
  background-color: #383838;
}
 
h4.userTitle {
  color: #949dff;
}
 
html.Public.LoggedIn.NoSidebar.hasJs {
  background-color: #000000;
}
 
input.textCtrl {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
li dt a {
  color: #db8c8c;
}
 
li.Alert.listItem.PopupItemLink.PopupItemLinkActive {
  border-style: none;
}
 
li.comment.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
li.commentMore.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
li.discussionListItem {
  border-style: none;
}
 
li.discussionListItem.visible {
  border-style: none;
}
 
li.discussionListItem.visible.sticky.unread {
  border-style: none;
}
 
li.discussionListItem.visible.unread {
  border-style: none;
}
 
li.event.primaryContent.NewsFeedItem {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
li.listItem.PopupItemLink.PopupItemLinkActive {
  border-style: none;
}
 
li.message {
  background-color: #000000;
  border-color: #242424;
  border-style: solid;
}
 
li.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
li.primaryContent.memberListItem {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
li.primaryContent.messageSimple {
  background-color: #000000;
}
 
li.primaryContent.messageSimple.staff {
  background-color: #000000;
}
 
li.searchResult.post.primaryContent {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
ol.messageList.withSidebar {
  background-color: #000000;
}
 
ol.nodeList.category_border.border {
  border-style: none;
}
 
ol.primaryContent.chooserColumns.twoColumns.overlayScroll {
  background-color: #000000;
}
 
ol.primaryContent.chooserColumns.twoColumns.overlayScroll li {
  background-color: #3b3b3b;
}
 
ol.primaryContent.chooserColumns.twoColumns.overlayScroll li a {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
ol.secondaryContent {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
ol.sectionMain.messageList {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
p.snippet {
  color: #a8a8a8;
}
 
p.snippet.post {
  color: #c7c7c7;
}
 
select.textCtrl {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
span span span {
  color: #a8a8a8;
}
 
span.LikeText {
  color: #cccccc;
}
 
span.img.m {
  background-color: #000000;
}
 
span.img.s {
  background-color: #000000;
}
 
span.nodeIcon {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
span.text {
  font-weight: normal;
}
 
span.userTitle {
  color: #a39df5;
}
 
td.mceIframeContainer.mceFirst.mceLast {
  background-color: #000000;
}
 
textarea.textCtrl.Elastic {
  background-color: #575757;
  border-style: none;
  color: #ffffff;
}
 
textarea.textCtrl.StatusEditor.Elastic {
  background-color: #000000;
}
 
tr.dataRow td {
  border-style: none;
}
 
tr.dataRow th {
  background-color: #000000;
  color: #ffffff;
}
 
ul.col1.blockLinksList li a {
  color: #ffffff;
}
 
ul.col2.blockLinksList li a {
  color: #ffffff;
}
 
ul.tabs {
  background-color: #000000;
  border-style: none;
}
 
ul.tabs.mainTabs.Tabs {
  background-color: #000000;
}
 
a.OverlayCloser:hover {
  background-color: gray;
}
 
li a:hover {
  background-color: gray;
}
 
li.Alert.listItem.PopupItemLink.PopupItemLinkActive:hover {
  background-color: gray;
}
 
li.listItem.PopupItemLink.PopupItemLinkActive:hover {
  background-color: gray;
}


Мал апдејт, кога глушецот е над паѓачките менија и линковите, елементите се малку затемнети.
 
 • Ми се допаѓа
Реакции: warr

AnGelgirl24

Нов член
16 јули 2013
29
17
3
Паа го отворив линкот што беше поставен..ии се отвори ама stylebot не го наоѓа..незнам зашто..
 

existence

Boolean
Член на администрација
Админ
3 март 2012
7,447
9,155
1,683
Кушкундалево
Па пребарај рачно, пиши само Stylebot и селектирај extensions и ќе ти го даде. Еве сеа проверувам кај мене си е сосема ок.