црнобело

  1. Makedonec

    Најфорумџии за 2017та

    Да ја испочитуваме традицијата и да ги сместиме сите двајца во сите категории:D Ајде сега навалете :DD Фoрумџијa штo јa oдбележa гoдинaтa: Пoдфoрум штo јa oдбележa гoдинaтa: Тема што ја одбележа годината: Член со најдобра смислa зa хумoр: Член со најлоша смислa зa хумoр: Најфилмoмaн...
  2. Makedonec

    |Гласање - резултати| Фотографираме на тема

    Се повеќе и почесто се отвараат теми за натпреварот во фотографија со што просторот во нови теми се исполнува само со нив и се губи прегледноста на другите нови теми кои поретко се отвараат. Поради тоа оваа тема ќе ни служи за собирање на резултатите од гласањето по завршувањето на официјалното...