Трофеи освоени од MatijaSever

  1. 100

    Член повеќе од една година

    Честитки! Ти беа доделени 100 поени од трофеи бидејќи си наш член повеќе од една година.
  2. 1

    Прва порака

    Напишете едно мислење на форумот за да го освоите овој трофеј.