Резултати од барањето

  1. Y

    Страв од заболекар

    Здраво Нова сум овде. Имам една мака која сакам да да ја споделам. Стравот од заболекар ми е огромен! Порано воопшто не се плашев, но откако ми погодија нерв при апликација на анестезија, немам душа од нив. Секако го сменив стоматологот. Е сега вака, носам некакво привремено полнење на веќе...