Резултати од барањето

  1. L

    Фини писма за коресподенција

    ако може некој да ми помогне да составам писмо до банка поради наплатена чланарина,а не сум бил информиран до сега дека ќе треба да плаќам чланарина.Картичката ми беше заменета од банката од еден вид во друг вид со иста намена и поради тоа што бев вработен во банката не ми е било наплаќана...