Резултати од барањето

  1. Ouroboros

    Колку сме запознати со Археологијата во Македонија

    Ме интересира вашето мислење и познавање за арх. во мак. Колку познавање имаме и како гледаме кон овој аспект на гледање кон минатото... И се што може да е поврзано...