Скорешна содржина од sawyer

  1. sawyer

    Oriflame или Avon?

    Луге може некој да ми каже све како,што за претставник за авон.Порачки,проценти како идат тие работи.Сакам да се зачленам :)