Скорешна содржина од Ана:)

  1. Ана:)

    Каде можам да најдам? (општо)

    Да не знае некој каде можам да најдам течен латекс? За маска за 1 април ми е :D
  2. Ана:)

    Сакам да кажам/Сакам да прашам

    Сакам да прашам каде можам да се запишам на часови по тапан и колку би се плаќало?